Thiết bị mài van hiện trường

MMS sở hữu đầy đủ các series thiết bị mài van của hãng LARSLAP - THỤY ĐIỂN, có thể mài rà được hầu hết các loại van công nghiệp thông dụng hiện nay.

NO.

EQUIPMENT

ORIGIN

BASIC SPECIFICATIONS

PHOTOS

1

K-AB

LARSLAP

SWEEDEN

Grinding machine for globe, control and safety valves with flat and angled seats:

 • Flat seat 1/4” to 6”
 • Angled seat 1/4" to 2-1/2” @ 15/30/45 degree
 • Pneumatic drive 6 – 7 bar, work onsite any axis

2

DF-AB

LARSLAP

SWEEDEN

Grinding machine for globe, control and safety valve:

 • Flat seat 2-1/2” to 8”
 • Angled seat 2-1/2" to 8” @ 15/30/45 degree
 • Pneumatic drive 6 - 7 bar, work onsite any axis

3

SC 100

LARSLAP

SWEEDEN

Grinding machine for gate and parallel slide valve, discs and wedges:

 • A : valve DN from 25 - 100 mm
 • B : gap 19 mm
 • C : reach from 40 - 350 mm
 • D : grinding disc from 35 - 150 mm
 • Pneumatic drive 6 - 7 bar, work onsite any axis

4

FL-BC 300

LARSLAP

SWEEDEN

Grinding machine for gate, parallel slide, globe, check, safety & control valve; discs and wedges:

 •  
 • A : valve DN from 50 - 300mm
 • B : gap 39 mm
 • C : reach from 100 - 600 mm
 • D : grinding disc from 80 - 357 mm
 • Pneumatic drive 6 - 7 bar, work onsite any axis

5

G800

LARSLAP

SWEEDEN

Grinding machine for gate, parallel slide, globe, check, safety & control valve, discs and wedges:

 • A : valve DN from 140 – 800mm
 • B : gap 68 mm
 • C : reach from 100 - 900 mm
 • D : grinding disc from 150 – 650 mm
 • Pneumatic drive 6 – 7 bar, work onsite any axis