Thiết bị mài bi van

MMS hiện đang sở hữu 03 máy mài bi van (Ball Lapping Machine) và đầy đủ các phụ kiện hỗ trợ. Phạm vi mài bi (ball) từ 50mm đến 500mm.

NO.

EQUIPMENT

ORIGIN

BASIC SPECIFICATIONS

PHOTOS

1

BLM 200

 

Ball lapping machine:

  • Ball sizes 2” - 8” (50 - 200mm)
  • Double heads to lap 2 balls at a time
  • Electric power 380VAC 3 phase 50Hz

2

BLM 400

 

Ball lapping machine:

  • Ball sizes 8” - 16” (200 - 400mm)
  • Double heads to lap 2 balls at a time
  • Electric power 380VAC 3 phase 50Hz

3

BLM 500

 

Ball lapping machine:

  • Ball sizes 16”, 18”, 20” (400, 450, 500mm)
  • Single head
  • Electric power 380VAC 3 phase 50Hz