Hệ thống quản lý

Với định hướng trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực mà công ty hoạt động, lấy chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng làm thước đo sự thành công của Công ty, chúng tôi đã xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng tuân theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, và hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp tuân theo OHSAS 45001:2018.